Nevzat Aksoy

Nevzat Aksoy

[email protected]

MUHALEFETİYLE, ANAMUHALEFETİYLE, İKTİDARIYLA SİYASETİN ROTASI EKSENDEN KAYMAMALI

22 Haziran 2021 - 08:55

Gün yok ki yarınlarımızın rotasını belirlemede

aydınlık ve çağdaş bir Türkiye’nin hedef ve a-

macına olaşma ülküsü içinde yola çıkan, mille-

tinden temsil vekaletini alan, siyasi partilerin 

gündem dışı, polemiklere girerek birikmiş Tür-

kiye sorunlarını sekteye uğratmasın.

     Siyaset bazen yönetilmekte olan tebaya 

sanki hiç bir sorumluluk duygusu olmadan,he-

def ve  amacın, Türk devleti ve milletini genel

anlamda kucaklama ve sorun ve sıkıntıları çöz-

meden ziyade, kişisel bir menfaatler düellosu

algısını yaratmaktadır.Böyle bir siyasi atmos-

ferde geleceğe ve hedefe ulaşmada,gündemin

İç ve dış  sorunlarına yoğunlaşıp,zaman kaza-

nacağımıza, maaselef gittikçe sorunları birik-

tirip ve erteleyerek Türkiye irtifa kaybetmekte-

dir.

    Eskiden var olan sorunlarımızın,günümüzde

hayatımıza girip,yaşamlarımızı felç eden sal-

gınla beraber iyice zorlaşmıştır.İşte bu sıkıntı

ve zorlukların bir set gibi milletin önünde oldu-

ğu bir zamanda, hedefe kilitlenip milletin o-

muzlarına yüklenmiş ağır yükü hafifletmek en

büyük  arzu ve siyasi bir yükümlülük olmalıdır.

Gel gör ki bugünkü siyaset amacından ve iş-

levselliğinden uzaklaşmıştır desek umarım

yanılmış sayılmayız.

     Siyaset kurumu iç hesaplaşmalar, karşılıklı

kişisel çatışmalar, kişisel hak ve hürriyetlerine

saldırılar üçgenindeki kısır tartışmalarla vuku

bulduğu için, amaçtan ziyade araca hizmet

etmektedir.Tarih sahnesine de bakarak 1.bal-

kan savaşının kaybedilmesi, siyasi çekişmele-

rin yarattığı zafiyetle  kaybedilmiştir.Tarihte

buna benzer nice olayları düşündükçe bugün

hata yapma ve ülkeyi kaosa götürmenin önü

kapatılmalıdır.

      Kişisel çıkar ve menfaatların gölgesinde

siyaset kurumu vuku buldukça,amaç

ve hizmet ruhundan uzaklaşacak, ideallerle

birlikte gönüllerden de uzaklaşacak ve itibarını

kaybedecektir.İtibarını kaybeden bir siyaset de

yarınlara derman olamayacaktır.

   İstikrarlı yarınlar için ben değil,biz deme ül-

süyle hareket edip,hedef ve gayede bir olup

rotayı  siyasi polemiklere kurban etmeden ya-

rınlara var gücümüzle yelken açarak gücümü-

ze güç katmalıyız.
 
 Saygı ve sevgilerimle

YORUMLAR

  • 0 Yorum