Oğuzhan Akova

Oğuzhan Akova

[email protected]

BİR KİTAP BASAMAKLARI

02 Kasım 2019 - 17:14

2012 yılında Arizona, Sedona'da ölen Dr. David Hawkins Amerika'da gelmiş geçmiş en başarılı psikiyatristlerinden  biriydi. Olağanüstü keşif ve yöntemleriyle psikolojik tedavilerde ve teşhislerde olağanüstü neticeler almış ve dünya çapında aranan bir uzman olmuştu. Onu özel kılan mesleği ve başarısı değil günümüzün en değerli aydınlanmış spiritüel rehberlerinden biri olmasıdır. Hawkins yaşadığı bir aydınlanma deneyimi sonucu işini ve yaşam biçimini terkediyor, oldukça büyük varlığını ailesine bırakıyor ve Sedona'da küçük bir kulübeye yerleşiyor. Burada 12 yıl gibi bir süre tamamen münzevi olarak ve aydınlanmanın getirdiği vecd halinde yaşıyor. Günlük ve basit işlerde çalışarak (bir kamyonetle gübre taşımış) günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. 12 yıl sonra tanıştığı eşi onu keşfediyor ve tekrar dünyaya dönmesini ve bilgisini insanlığa sunmasını sağlıyor. Bu dönemde önceden psikiyatri ve yöntemler üzerine yayınladığı kitaplar hariç 8 tane kitap yayınlıyor. Bu kitaplar onun aydınlanmış zihninin eserleridir. Spiritüel bilinci yüksek bir psikiyatrist olarak yaptığı araştırmalar sonucu şöyle diyor Hawkins:Pozitif ve herşeyi olduğu gibi kabullenen mutlu bir insanın yaydığı enerji, 90.000 insanın yaydığı düşük enerjiyi dengeler.

Sevgiyi gerçek anlamda yaşayan bir insanın yaydığı enerji, 750.000 insanın yaydığı düşük enerjiyi dengeler.

Barış ve huzur içinde yaşayan bir insanın yaydığı enerji, 10 milyon insanın yaydığı düşük enerjiyi dengeler.

Mevlanalığı yaşayan bir insanın yaydığı enerji, 70 milyon insanın yaydığı düşük enerjiyi dengeler.

Peygamber, ermiş seviyesinde yaşayan bir insanın yaydığı enerji ise tüm insanlığın yaydığı düşük enerjiyi dengeler.Hawkins, Bilincin Basamakları adlı ilk kitabında bilinç basamaklarını ve onların derece ve değerlerini göstermiştir.

Kinesyoloji testi kullanarak oluşturduğu bu tabloda  en düşük seviye 1 en yüksek seviye 1000'dir. Her duygu ona eşlik eden bir frekansa ve kalıba sahiptir, bu da o kişinin bilinç seviyesini belirler. 250 birimin üzerinde olmayan bir bilinç seviyesi  kişinin mutlu ve doyumlu bir hayat yaşamasını engeller.200'ün altında bulunan bir bilincin yıkıcı olduğunu ve felaketlere yol açtığını söylüyor. Bu çerçevede oluşturulan kategoride; 20 kalibreden 1000 kalibreye, utançtan aydınlama duygusuna, yok edicilikten saf bilince, nefretten ben bilincine uzanan 17 kategori oluşturmuştur. Bu tablo detaylı incelendiğinde birey hem kendini hem muhataplarını, hem de toplumun öncülerine ve üretenlerine yönelik algılarını yeniden gözden geçirebilmekte, insanlara yönelik daha şeffaf bir düzeye gelebilmektdir.

Zarar vermeyen, zarar görmeyen, yorulmadan, yormadan, doyumlarını yakalayabilecek kişiliğe ulaşan bireyler yaşamın gerçek tadına varabilmektedir. Bilinç yapımızı geliştirmenin odağı, eksiklerimizi belirleyerek giderme çabamıza devam etmemizdir.+ 700 Kalibre = Aydınlanma, Saf bilinç, Ben olma = İnsanlığı etkileyen en üst bilinç düzeyi

+ 600 Kalibre = Dinginlik, Bilgelik, Kendini gerçekleştirme = Beni aşmış bütüne katkıda bulunma düzeyi

+ 540 Kalibre = Haz alma, Dinginlik, kabullenme = Yüksek enerji, uç denemeler

+ 500 Kalibre....Sevgi, Aşkınlık, Zararsızlık ilkesi = Hızlı gelişen, globalleşen, sezgi gücü, duygu dan bilince geçiş.

+ 400 Kalibre = Soyut Kavrama, Objektif ve Rasyonel = Karmaşığı kolay özümseme, sentezci, felsefi yaklaşım

+ 350 Kalibre = Affedici, Uyumlu, Kabulcu = Çözümcü, güçlü öz disiplin, Eşitlik içinde çeşitliliğe saygı...

+ 310 Kalibre = İstekli, Umutlu, teşvik eden, optimist = Açık fikirli, dost, bütüne katkıcı, yeniden alt seviyelerden başlamaktan rahatsız olmayan, yüksek özsaygı...

+ 250 Kalibre = Nötr, güven, deneme ve tatmin = İçsel güçün ve güvenin başlangıcı, özgürlükçü, yargılamayan, .

+ 200 Kalibre....Güç, Cesaret, Olasılıklı = Özeleştiriye açık, yeniyi deneyebilen, gelişime açık, üretkenliğe geşiş

+ 175 Kalibre = Mağrur, Şişkin Ego, Talepkar = Toplum onaylı şiddet meslekleri, dışsal güçle övünç, milliyetçilik, politik ve dinsel değerlere yükseltme. Duygusal problemlerini yok sayma..

+ 150 Kalibre = Kızgınlık, Şiddet, Saldırgan = Kızgın, Çabuk Parlayan, Kavgacı, abartılmış arzuların çaresizliğini yaşama.

+ 125 Kalibre = Kıskançlık, Arzu, Hayal Kırıklığı = Para, prestij ve güç kazanma arzusu

+ 100 Kalibre = Tutsak, Korku, Ceza = Kıskanma, Endişe, Totaliter yönetim ve Kurtarıcı beklentisi

+ 75 Kalibre = Trajik, Memnuniyetsiz, Depresif = Göz yaşı, Depresyon, Bağımlılık, Kayıp Yaşam

+ 50 Kalibre = Çaresizlik, Umutsuz suçlayıcı, Apati = Umutsuzluk, Yoksulluk, Çaresizlik, bitkinlik,

Başkalarına bağımlılık

+ 30 Kalibre = Gaddar, Kinci, Günahkar, Suçlu = Mazoşist, Öfkeli, Kurban Rolü

+ 20 Kalibre = Yok edici, Utanç, Öfke, Nefret = İçe kapanık, hiç hissetme, Paranoya, Psikoz, Sahte Gurur, tehlikeli kişilikSeçim sizde

Bilincin Basamakları

YORUMLAR

  • 0 Yorum