Oğuzhan Akova

Oğuzhan Akova

[email protected]

İnsanlık İdeali İdealist Ulusları Bekliyor

07 Aralık 2019 - 15:06İnsanlık tarihinin en karmaşık ve ahlaken de en düşük ve en kirli mücadelelerinin yapıldığı bir süreçteyiz. İnsan türünün varlık  sebebinin sorgulanmadığı ve geleceğinden endişe ettiğimiz bir dizi yeni gelişmenin yarattığı yeni riskleri doğru kavramak zorundayız. Bugün resmen savaş ortamında olunmamasına karşın savaşta bile yaşanmayan ahlaken çöküntünün en ileri düzey örneklerini  yaşamaktayız. Adı barış olan yüce dinimizin amacı,  insanı güzel ahlak ile donatmasıdır. İslam dünyasının büyük acılar içinde sosyal siyasi ekonomik ve askeri açılardan parçalanmışlıkları yaşarken ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada her günkünden daha sağlam bir şekilde durulması gereken bir döneme girildiğini görmekteyiz. Değerler sistemimize bir bütün olarak bakmak ve ihmal ettiğimiz bakımıyla ilgilenmek durumundayız. Ulusal değerlerle dini değerler arasında yaratılmaya çalışılan suni kavganın arka planını iyi okumalıyız. Ulu önder Atatürk Cumhuriyeti inşa ederken Türk Töresinden ve tarihi gerçeklerden yararlanmış ve kendine özgü ekonomik örgütlenme modelini insanlığa ve mazlum uluslara hediye etmişti. İnsanlık olarak evrildiğimiz süreç Ata’nın öngördüğü ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş kodlarında gizlidir. 

İnsanlığın ahlaken Ata’nın öngördüğü dünya görüşüne ve yönetim modeline ihtiyacı vardır ve bunun mirasçıları olarak bizler önce kendimiz bunu iyi idrak etmek zorundayız. Siyasi kültürümüzü ve demokratik yaşam biçimimizi bu çerçevede yeniden yapılandırmalı ve Atatürk’ün vefatından sonra bilerek bırakılan boşlukları kendi DNA larımıza uygun yeniden doldurmalıyız. Bu Türk Ulusu olarak sadece kendimize olan bir görev değil insanlığın  geleceği açısından da bir zorunluluktur. Şartlar ne olursa olsun savaş ortamında bile insani değerlerini koruyan bir ulusun Ferdi olarak yakın zaman diliminde yaşadığımız ve önümüzdeki süreçte yaşamak zorunda kalacağımız çatışma ve krizlerde değerler sistemimiz insanlık idealinin korunması açısından en güçlü dayanak noktamızı oluşturacaktır. İslam coğrafyasının da bize ihtiyacı vardır. Çünkü ilk emri Oku olan ayrıca ilim Çin de bile olsa alınız diyen sözcük anlamı barış olan yüce dinimizin yozlaştırıldığı ve içinin boşaltıldığı bir dönem olmamıştır. 

Barışla özdeş bir sözcük olan İslamın hüküm sürdüğü dünya coğrafyasında bu kadar acı gözyaşı ve zulüm ile baş başa kalınması çok manidardır.Tarihte insanlık bir çok acıyı ve  bir çok savaşı yaşadı. Biliyoruz ki en kanlı savaşlar da bile sonunda barışa ihtiyaç duyuldu. Büyük bir ahlaki arka plana sahip bir davanın ve savaşın kaybedildiği hiç görülmedi. Kazancın ya da kayıbın ne olduğu, Zafer ya da mağlubiyetlerin ne anlama geldiği hususu günümüzde de en zor tanımlamaların başında gelmektedir. 

Davasından vazgeçenin ya da düşmanına benzediğinde savaşların aslında kaybedileceği hususu birçok bilge kişilerce geçmişte veciz ifadelerle dile de getirildi. 

Yaşam amacını ve varoluş sebebini tekrar hatırlamak zorunda olan bir insan ve insanlık gerçeği ile karşı karşıyayız. Bunu unutan  insanlığın gerçek savaşı her zaman kaybedeceği aşikardır. Türk milleti olarak ulusal bağlamda her geçen gün gelişmekte olan bilincimizi bu günkü dünya konjönktüründe genişletmek ve bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu ilham verici rehberliğimizi ulusça başta İslam dünyasına sonra dünyanın geri kalan coğrafyaları nezdinde yapmak zorundayız. Sahip olduğumuz tarihsel tecrübe, medeniyetlerin beşiği Anadolu’muzun tarihi ve kültürel zenginliği,  Türk Töresinin binlerce yıllık bilge nitelikleriyle harmanlanmış TC Yönetim Modeliyle bunu başaracak güçteyiz. Ancak Atanın vefatıyla  öksüz ve yetim bırakılan parçalanmış ruh ve akıl dünyamızı yetim bırakıldığı noktada tekrar sahiplenmek ve Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin öngördüğü şekliyle Atanın vefatıyla  ortaya çıkan öksüz ve yetim  bırakıldığı yerden devam etmek  gerekmektedir. Türkün Töresinde olan ilkeleri tekrar paylaşmak ve barış dini İslamın savaşta bile yapılmasını yasakladığı hususları hatırlamanın insanlık idealini yaşatmadaki hayati rolünü siz değerli okurların takdirine bırakıyorum. Sevgi saygı ve esenlik dileklerimle. TÜRK TÖRESİ

Bilge Kağan Yazıtı,  Orhun Irmağı yakınları, Moğolistan 

1. Tengri (yaratan) Tektir.

2. Her kim ki Tengri'den kut almak dilerse, başkasına yakarmasın.

3. Bir İl, bir Kağan, bir Tengri

4. Bir kına iki kılıç girmez. Bir hatun iki er alamaz ve bir budunda iki töre olmaz. Töre tektir. Töre kesin ve keskindir. Kim ki töreye uya kutlanır. Kim ki töreye. Kıya katlanır

5. Kimse töreden üstün değildir. Dirlik ve birlik için töre budur.

6. Bir çoban sürüsünden, bir er ailesinden, bir Kağan budunundan sorulur.

7. Her er eşine, atına, pusatına sahip çıkacak.

8. Ana babaya ve ataya tazim durulacak.

9. Hısmına sarılacak, komşusunu gözetecek.

10. Er kişi yalan söylemeyecek.

11. Mal çalan, mülk çalan misliyle ödeyecek. Hesabı ya malıyla ya canıyla sorulacak.

12. Kim ki bir ırza musallat olursa, canından olacak.

13. Her kim olursa olsun haksız, aldatıcı iş tutarsa hesabı hemen sorulacak.

14. Cenkten beri duran ya da kaçan tamuya(cehennem) uçacak.

15. Aman dileyene kılıç üşürülmeyecek, sığınana arka dönülmeyecek.

16. Baş kaldıranın başı alınacak, hak isteyenin hakkı verilecek.

17. Kimse kimseye üstünlük taslamayacak. Ne ak etin karadan, ne karanın kızıldan, ne kızılın sarıdan farkı olmayacak.

18. Kin ve gururdan uzak olunacak.

19. Mazluma merhamet, zalime azap duyulacak.

20. Zayıfa, yaralıya, çocuğa ve kadına el kaldırılmayacak.

21. Kızı isteyen kağan da olsa, bey de olsa kız istediğine verilecek.

22. Gereksiz yere ağaç kesmeyeceksin, suyu kirletmeyeceksin.

23. Bilmeyip de bildim demeyeceksin, bilene danışacaksın.

24. Bugünün işini yarına bırakmayacaksın.

25. Kusur görmeyecek, kusur aramayacaksın.

26. Güçlüyken affet, zayıfken sabret.

27. Yazgına asi olma.

28. Yaptığın iyiliği unut, yapılan iyiliği unutma.

29. Herkes adaletle iş görecek.

30. Her ne edersen et, yargılanacağını her daim akılda tut.

31. Milletine yaban kalma. İpeğin iyisine, sözün güzeline kanma, onlara boyanma.

32. Kağan odur ki adaleti üstün tutsun, töreyi yaşatsın. Töre yok olursa İl yok olur. İl olmazsa budun kul olur.

33. Ey Türk Oğuz beyleri, ey milletim işitin !!!

" Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir " 

YORUMLAR

  • 0 Yorum