Oğuzhan Akova

Oğuzhan Akova

[email protected]

BILGE 7.0 Sosyal Teknolojilere Dayalı Toplumu Yeniden Yapılandırma Yaklaşımı

27 Aralık 2019 - 20:46 - Güncelleme: 27 Aralık 2019 - 20:58

Bir toplum böyle yokediliyor.

O halde toplumu olumsuz olarak etkileyen bütün unsurlara karşı mücadele etmek gerekiyor.

Bu yüzden bu haftaki paylaşımım bir davet ve bir projeye ilişkindir.

Toplumu değer üretecek şekilde yeniden yapılandırmak gerekiyor.

Bunu kendi içinden yapacak sevgi ve bilgi mimarlarına ihtiyaç var.

Şu an ülkemizin bence en önemli sorunu sosyal toplumsal dokumuzun bozulmasıdır. Aile Kurumu, değerlerimiz, kültürümüz bundan en fazla olumsuz etkilenen kurumlar.

Aşağıdaki olumsuzluklarla mücadele edebilmede herkesi proaktif sorumluluk almaya davet ediyorum.

1-Dayanışmanın yok olması ✔

2-Üretimin zayıflaması ✔

3-Tüketim fazlalığı ✔

4-Vergiler ✔

5-Liyakatisizlik olması ✔

6-Adaletsizlik ✔

7-Umutların kırılması ✔

8-Göçün hızlanması ✔

9-İblisane gurur ve kibir ✔

10-Gösteriş, riyakarlık, yalakalık ✔

 

Anadolu’nun Sosyal Kültür kodları üzerinden toplumsal olarak yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var. Bu konuda kapsamlı bir proje geliştirme sürecindeyim.

BILGE 7.0 adı altında.

Almanların endüstri 4.0 çok moda

Japonların Toplum 5.0 da biliniyor.

Sadece sektörel olarak ve dayatmacı ekonomik örgütlenme modelleri üzerinden kapitalist yaşam biçiminin bizim kodlarımıza uygun olmadığını ve çok tahribat verdiğini

Sürdürülebilir olmadığını ve kirlenmeye sebebiyet verdiğini düşünüyorum.

Ilgaz Milli Parkında uygulamalı Atelye çalışmaları şeklinde ;

Bilge 7.0 Anadolu Felsefesi ve Sosyal Teknolojiye Dayalı Toplumsal Yeniden Yapılanma Yaklaşımı

adı altında aslında bir aydınlanma eğitim ve farkındalık geliştirme Programı.

1- İnsanın ontolojik felsefi ve fıtratındaki kendi gerçeği ve dışındaki gerçeklikleri kavramadaki yüzeysellikleri

2- Bireysel olarak hayata ilişkin algı kavrayış ve zihin modelimizdeki tutarsızlık işlevsizlik ve anlam tekdüzeliğimizi

3- Hayatı daha anlamlı ve mutlu kılacak birliktelik anlayışımızı üretim paylaşma sosyal yaşam yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün baskın özelliklerinden kopuşları

4- Birbirimizi ortak değerler ve aidiyet duygusu içinde hoşgörü sevgi muhabbet ve kucaklamadaki sorunlarımızı aşma sürecinde motivasyon azlığını

5- Doğadan kopuş süreciyle birlikte insanın kendisine olan yabancılaşmasını hızlandıran faktörlerle birlikte duygu ve akıl dünyamızda ortaya çıkan parçalanmışlıkları

6- Bizlere emanet edilen bütün güzel insanlık değerlerini ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını

Bir bütün olarak dikkate alarak toplumsal olarak ;

Rehabilitasyon

Kendi potansiyelimizden optimum fayda ve değer

Daha iyi ve güzel bir gelecek inşaası için

Yeni bir yaşam felsefesi geliştirmeyi ve Anadolu’nun Sosyal kültür kodlarına ve kültür ergonomisine uygun bir yeniden yapılanma ve tasarım sürecini öngörmektedir.

Bunun için bir Enstitü oluşumu öngörmekteyim. İSTE

İleri Sosyal Teknolojiler Enstitüsü.

Eğitim programının genel adı

Özgirişimcilik

Program bir haftalık 10 Temel Okuryazarlık teması üzerinden etkileşimli, birlikte doğa ile iç içe sosyal grup dinamikleri içinde birlikte grup öğrenmesi şeklinde

20 şerli gruplara Ilgaz Milli Parkında beş yıldızlı biri Turistik tesiste

Halk ozanlarımızın ve aşıklarımızın da katılımıyla

Katılımcıları ve bu konuda toplum için çalışacak Sevgi ve bilgi mimarlarını yetiştirmeyi ve toplumda daha etkin verimli ortak idealleri ortak akılla gerçekleştirebilecek bir bilince ulaşarak toplumsal değişimin ve gelişimin sosyal girişimcileri ve akıncıları haline getirmeyi ve her ay 20 şerli birer haftalık iki kez düzenli tekrarlarla sağlıklı kültürlü sorumluluk alabilen ve bu idealde birleşmişliğin aidiyet duygusuyla hareket edebilen bir kitle yaratmak arzusundayım.

Yazara ulaşmak için 

[email protected]

İletişim numarası 0533 819 39 67

instagram oguzhanakova (Atatürk profilli olan)

Whatsapp 0533 819 39 67

YORUMLAR

  • 0 Yorum