Oğuzhan Akova

Oğuzhan Akova

[email protected]

NERDEYİZ ? NERESİNDEYİZ ?

16 Ekim 2019 - 16:43

Teknik sorunlara odaklanmış ve Batı’nın tekniğe dayalı indirgemeci hayat anlayışı günümüzün yeni karmaşık problem alanlarıyla yüzleşmeye başladıkça tarihte daha önce yaşamadığı yeni gerçekliklerle tanışmaktadır. Bu kaotik süreç yeni çözümlemelere ihtiyaç duyarken insanlığı gerçekten problemin ne olduğu sorusunun cevabını aramaya zorlamaktadır. 

Bu bağlamda bütün insanlık olarak yeni bir tasarım metodolojisine ve tümden bir yenilenmeye olan ihtiyacımız bütün insanlığın ortak paydası olarak ortadadır. Dünyadaki rejimler ve yönetimler, bunların finansörleri, silah ve ilaç kartelleri ortaya çıkan bu yeni gerçekliğin karşısında çaresiz bir şekilde  eski düzenin devamlılığı ve çıkarlarını korumak adına bütün insanlığı kendi özlerinden koparma pahasına tahribata devam etmekte ve bana göre bütün dünya ulusları ve halklarına en büyük zulmü ve acıyı yaşatmaya devam etmektedirler. Dünyada hiçbir yönetimin ve rejimin kendi halklarının iradesini yansıtmadığını düşünüyorum. Fransız ihtilalini yaratan gerekçelerin şimdi bütün bir dünya ölçeğinde geçerli olduğunu ve Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimlerle bütün dünyaya ilham kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve toplumsal ekonomik örgütlenme modelinin aydınlanmış insanıyla moral ahlaki felsefi liderliğini yapabilecek bir yetkinliğe sahip kılınmasının sadece ulusal bağlamda değil insanlık bağlamında da tarihi bir görev olduğunu değerlendiriyorum. Bu maksatla yeni kavramsal modellere araçlara ve kendimizi yenilemeye ihtiyacımız vardır. Farkındalığı geliştirici kitle iletişim araçlarıyla toplumun topyekün yeni bir yaşam alanını yeniden inşa etmesi gerekmektedir. Televizyon programları önemlidir. Ancak yeterli değildir. Metod yöntem çok daha önemlidir. Bu metodun birlikte ortak akılla inşaası hem yöntem hem de uygulama anlamında televizyon programları aracılığı ile birlikte yapılması dünyada bir ilk olacaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum